• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svartån

Vägbeskrivning

Svartån är ett naturreservat beläget i Värmlands län, närmare bestämt i kommunerna Filipstad och Hagfors. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 6 mars 2014. Den totala storleken på området är 763 hektar, varav 686 hektar utgörs av landyta och 76 hektar av vatten. Reservatet består till största delen av skog, närmare bestämt 483 hektar.

I Svartån finns flera anordningar som underlättar besöken för besökare. Dessa inkluderar en dass, informationstavlor, parkering, rastplatser, eldstäder och vindskydd.

Svartån är ett av de största vattenområdena i länet som för närvarande inte regleras för vattenkraftproduktion. Området har en rik biologisk mångfald med bland annat flodpärlmussla och öring. Området är också en viktig livsmiljö för flera fågelarter, inklusive kungsfiskare och strömstare.

Naturreservatet är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkningen och turister som vill uppleva naturen och dess skönhet. Svartån är en plats som är väl värd ett besök för alla som uppskattar vacker natur och lugn och ro.

Dass
Information
Parkering
Rastplats
Eldstad
Vindskydd