• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svartån

Vägbeskrivning

Svartån är ett naturreservat beläget i kommunen Avesta i Dalarnas län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 25 november 1996. Naturreservatet sträcker sig över en yta av 59 hektar, varav 56 hektar är landyta och 2 hektar är vatten.

I Svartåns vindlande bäckravin kan man hitta en lövsumpskog som rymmer många sällsynta växter och djur. Videsnåren i området erbjuder en fristad åt många fågelarter och på de gamla asparna finns olika lavar och svampar. I västra delen av reservatet kan man istället hitta en gammal granskog.

För besökare finns det information att tillgå i reservatet. Svartån är ett populärt resmål för naturälskare och de som vill uppleva den vackra svenska naturen.

Information