• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svartberget

Vägbeskrivning

Svartberget är ett naturreservat beläget i kommunen Dorotea, i Västerbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 15:e juli 2017. Det omfattar en yta på 157 hektar, varav 152 hektar är land och 4 hektar är vatten. Av landytan utgörs 141 hektar av skog.

Reservatet består av toppartiet samt ost- och sydsluttningarna av Svartberget, som är ett väl markerat skogsberg som reser sig 150 meter ovan Sämsjön. Bergets övre del har fyra markerade toppar med en smalare fuktig platå på östsidan. Sluttningarna i nordost är branta med lodytepartier, medan det i söder finns stråk av öppna myrar. I öster gränsar området mot Sämsjöns strand.

Tack vare sin närhet till en väg är Svartberget lättillgängligt för besökare som vill uppleva den vackra naturen. Där finns möjligheter till vandring och upptäcktsfärder. Svartberget är ett värdefullt naturreservat som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i Västerbottens län.