• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svartebro Domänreservat

Vägbeskrivning

Svartebro Domänreservat är ett naturreservat som ligger i Ljungby kommun, Kronobergs Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 14 november 1996. Naturreservatet har en total storlek på 31 hektar, varav 28 hektar utgörs av landyta och 2 hektar av vatten.

Den största delen av området är myrmark (26 hektar) och 6 hektar utgörs av urskog. Detta är en av länets äldsta urskogar och består av tall och gran med många döda träd. Många växter och djur är beroende av denna miljö för att leva och trivas. Knärot, rev-, lopp- och mattlummer är några exempel på växter som finns i reservatet.

Den öppna myren domineras av ljung, klockljung, tuvdun och tuvsäv. Man kan även hitta småsileshår i området.

I Svartebro häckar duvhök, vilket gör det till en populär plats för fågelskådning. För att besöka reservatet finns både information och parkering tillgängligt.

Det 32 hektar stora området har varit skyddat sedan 1952 och blev naturreservat 1996. Med sin urskog och myrmark är Svartebro Domänreservat en viktig del av den biologiska mångfalden i området.

Information
Parkering