• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svartedalens vildmarksområde

Vägbeskrivning

Svartedalens vildmarksområde är ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden och ett populärt mål för rekreation och utflykter. Naturreservatet ligger i kommunerna Kungälv, Lilla Edet och Stenungsund i Västra Götalands Län och förvaltas av Västkuststiftelsen. Området består av 688 hektar, varav 562 hektar är landyta, 125 hektar är vatten och 500 hektar är skog.

Svartedalen är känt för sin mystiska och vresiga natur, och är ett populärt område för friluftsaktiviteter som sportfiske, svamp- och bärplockning, skogsvandringar och orientering. Namnet Svartedalen är välkänt i området och förknippas med dessa aktiviteter.

Naturreservatet skapades den 16 maj 1988 och har sedan dess varit ett viktigt skyddat område för den biologiska mångfalden i området. Områdets sjöar och skogar ger livsmiljöer för en mängd djur- och växtarter som är specifika för området.

Svartedalens vildmarksområde är också ett populärt mål för lägerverksamhet och skolutflykter. Områdets mångfald av aktiviteter och naturupplevelser gör det till en perfekt plats för att lära sig om och uppleva naturen på ett unikt sätt.

Sammanfattningsvis är Svartedalens vildmarksområde ett viktigt naturreservat som skyddar en av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden. Området är känt för sin mystiska och vresiga natur och är populärt för friluftsaktiviteter, lägerverksamhet och skolutflykter. Det är också en viktig livsmiljö för många djur- och växtarter som är specifika för området.