• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svarthällberget

Vägbeskrivning

Svarthällberget är ett naturreservat beläget vid Bottenvikens kust, som förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Reservatet skapades 1995 och sträcker sig över en yta av 56 hektar, varav 48 hektar utgörs av skog. Reservatet är känt för sin blomsterrikedom och dess kalkrika berggrund, som ger utrymme för flera utrotningshotade växtarter att trivas. En av dessa arter är den hotade stor låsbräken, men även andra låsbräkenarter och liljekonvaljer kan ses längs kalkstråken. Skogen på berget är mestadels gran, men lövträd förekommer också. På klipporna växer flera arter av ormbunkar, och våtmarker med rik flora finns också i området. Svarthällberget är ett vackert och betydelsefullt naturreservat i Kalix kommun, Norrbottens län.