• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svartkällsskogen

Vägbeskrivning

Reservatet ligger i Botkyrka kommun i Stockholms län och förvaltas av kommunen själva. Svartkällsskogen inrättades som naturreservat den 24 oktober 2013 och består av en landyta på 38 hektar. Hela ytan består av skog, där 34 hektar täcks av skogsmark.

Det finns en mängd olika växtarter i Svartkällsskogen, bland annat tall, gran och björk. Dessutom finns det även en mängd olika djurarter som trivs i reservatet. Bland annat kan man hitta rävar, igelkottar, ekorrar och olika fågelarter.

En av de mest intressanta delarna av Svartkällsskogen är Lilla skogssjön som har sitt utlopp i Uringeån. Här finns det möjlighet att fiska efter havsöring, vilket gör området populärt bland fiskeentusiaster.

Besökare är välkomna att ta del av naturen i Svartkällsskogen. Det finns vandringsleder och en grillplats att använda. Dock är det viktigt att respektera naturen och tänka på att inte störa djuren eller skada växtligheten.