• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svartkärr

Vägbeskrivning

Svartkärr är ett naturreservat beläget i kommunen Lekeberg i Örebro län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 12 november 2007. Naturreservatet sträcker sig över 3 hektar landyta och består av en lummig ädellövskog som rymmer en exklusiv lundflora med många ovanliga växter. Svampfloran i området är också speciell och detta beror på markens kalkhalt. I den norra delen av naturreservatet finns artrika naturbetesmarker.

För att informera besökare om området finns det anordningar med information tillgängliga. Svartkärr är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och är en fristad för många sällsynta växter och djur. Besökare uppmanas att respektera områdets naturliga skönhet och att undvika att störa dess invånare.

Svartkärrs unika egenskaper gör det till en viktig del av Örebro läns rika naturarv. Området är en perfekt plats för den som vill ta en paus från stadslivet och uppleva naturen på nära håll.

Information