• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svarttjärnsberget

Vägbeskrivning

Svarttjärnsberget är ett naturreservat beläget i Söderhamns kommun i Gävleborgs län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och skapades den 9 juni 2018. Med en yta på 54 hektar består naturreservatet av 25 hektar skog och 29 hektar mark.

På Svarttjärnsberget kan du uppleva vackra hällmarker med gamla tallar och lavar i olika grå nyanser. Här finns det också spår av både äldre och yngre skogsbränder. I området växer en gles tallskog och barrblandskog med hänglav på de gamla trädens grenar. Där finns även grova björkar och aspar.

Det är vanligt med liggande och stående döda träd i olika stadier av förmultning i Svarttjärnsberget. Den döda veden är viktig för många insekter, fåglar, lavar och mossor, vilket gör området till en viktig livsmiljö för många arter.

I naturreservatet finns en informationstavla där besökare kan lära sig mer om området. Reservatet är ett populärt område för vandring och naturupplevelser för både lokalbefolkning och besökare.

Information