• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svarttjärnshöjden

Vägbeskrivning

Svarttjärnshöjden är ett naturreservat beläget i Säffle kommun i Värmlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och bildades den 24 september 2013. Med en storlek på 7 hektar består reservatet helt av landyta och skog.

Reservatet är hem för en rik flora och fauna, inklusive kärlväxter, lavar, mossor och svampar. På de branta sluttningarna i reservatet finns naturskog med gran som det vanligaste trädslaget. På höjderna står träden glesare och marken är torrare, medan skogen längre ner är sluten och fuktigheten ökar.

Syftet med att bilda Svarttjärnshöjden som naturreservat var att bevara de värdefulla naturmiljöerna och den biologiska mångfalden. Besökare kan ta del av information om reservatet på plats.

Information