• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svensmarö

Vägbeskrivning

Reservatet sträcker sig över hela 308 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Det skapades redan 1978 och har sedan dess varit en viktig del av Östergötlands naturarv.

Svensmarö naturreservat är en mix av olika naturtyper, som ekhagmarker, strandängar, torrängar och skogar. De olika områdena ger liv åt en mängd olika växt- och djurarter, som trivs i den varierade miljön.

Öarna i reservatet präglas av bergiga partier med hällar av urberg, som omväxlas med sänkor med djupare jordlager. Mindre mossar och kärr finns också, bland annat en väl utvecklad skvattram-myr.

En stor del av reservatet består av vatten, närmare bestämt 207 hektar. Detta ger möjlighet för besökare att utforska området med båt eller kajak. Det finns även fina badplatser på flera ställen längs kusten.

Svensmarö naturreservat är en viktig del av Östergötlands naturarv och en plats där besökare kan uppleva en unik och varierad natur.