• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svenstorp

Vägbeskrivning

I Örebro län, nära kommunen Örebro, ligger naturreservatet Svenstorp. Detta relativt nya naturreservatet skapades den 11:e december 2020 och förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Svenstorp är ett naturreservat som sträcker sig över 49 hektar landyta, varav 47 hektar utgörs av skog.

Svenstorp är ett naturreservat som sticker ut på grund av dess mosaikartade landskap. Här hittar man både skog och öppna marker, vilket ger variation i både naturtyper och djur- och växtarter. Marken i Svenstorp är kalkrik, vilket ger goda förutsättningar för lövträd att växa.

Svenstorp är ett vackert naturreservat där besökare kan uppleva en stor variationsrikedom i naturen. Det är ett utmärkt ställe för den som vill vandra, plocka svamp eller bara uppleva naturen på nära håll.