• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svinhultsåsen

Vägbeskrivning

Svinhultsåsen är ett naturreservat beläget i kommunen Gislaved i Jönköpings län. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län och har en landyta på 2 hektar, varav hela området utgörs av skogsmark. Naturreservatet skapades redan 10 december 1957 för att skydda berguvens häckningsplats på klipphyllorna i Svinhultsåsens bergstup.

Trots den lilla ytan ger området en känsla av urskog med många gamla träd som gynnar mossor och svampar. Även om berguven inte längre finns kvar i området, skyddas det fortfarande av hänsyn till klipphäckande fåglar i hopp om att berguven en dag återvänder.

Området är rikt på gamla döda träd i olika nedbrytningsstadier vilket gynnar ovanliga trädsvampar och mossor, inklusive de rödlistade arterna grön sköldmossa, gränsticka och vedtrappmossa. Skogsmarken i området består av högvuxna granar, stora tallar, blåbärsris, kruståtel och flera starrarter. På marken dominerar mossorna och på branterna växer även en del björk och rönn.

I naturreservatet finns också den sällsynta orkidén spindelblomster (Listera cordata). För att öka kunskapen om området finns information anordnad för besökare. Svinhultsåsen är ett värdefullt naturreservat som bjuder på en känsla av urskog och är en viktig plats för skydd av klipphäckande fåglar och ovanliga mossor och svampar.