• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sydbillingens platå

Vägbeskrivning

Sydbillingens platå är ett naturreservat som ligger i Västra Götalands län. Reservatet sträcker sig över tre kommuner, nämligen Falköping, Skara och Skövde. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades redan 1981, den 22 december.

Naturreservatet är stort och täcker en yta på hela 1693 hektar. Av dessa är 1690 hektar landyta medan endast 2 hektar utgörs av vatten. Inom reservatets gränser finns det även 900 hektar skog.

Sydbillingens platå är ett av södra Sveriges största sammanhängande vildmarksområden och har varit orört sedan mitten av 1800-talet. Berggrunden på platån består av diabas, en vulkanisk bergart. Jordlagren består av morän eller mindre torvlager. Landskapet är mosaikartat med skogar inom de torrare delarna och myrmarker inom de fuktigare.

Reservatet består av några större mossar som Storemossen, Huljamossen och Degramossen, samt många mindre kärrpartier. Kärren bildar ett nätverk i de skogspartier som omger mossarna. Skogarna är i hög grad orörda och har en ursprunglig karaktär. De har till största delen föryngrats naturligt efter 1800-talets intensiva betning och skogsbruk.

Sydbillingens platå är också hem åt en mängd olika djurarter. Gammelskogen är hem åt älg, tjäder, pärluggla och nötkråka. Orre och ljungpipare kan höras på mossarna. Laggen runt högmossarna ger liv åt bland annat skvattram, hjortron och klockljung.

För besökare finns det information och parkering tillgängligt i reservatet. Där kan man njuta av den vackra naturen och de orörda skogarna.