• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Syltängarnas domänreservat

Vägbeskrivning

Syltängarnas domänreservat är ett naturreservat beläget i Skara kommun, i Västra Götalands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 12 juli 1996. Naturreservatet är 15 hektar stort och består av sluten lövskog där gamla ekar dominerar. Det finns även en alkärr i den inre delen av reservatet.

Syftet med naturreservatet är att bevara och främja mycket gammal ekskog som tidigare hade en betydande utbredning i området. Ekskogen i området är cirka 190 år gammal, förutom den västra delen som är något yngre. Skogen har gallrats för att gynna ekarna, som är det trädslag i Sverige som är värd till flest insekter, svampar och lavar.

Vegetationen i naturreservatet är ganska artfattig, vilket är typiskt för sluten ekskog. Typiska arter som kan hittas i området är till exempel vitsippa, liljekonvalj, grönvit nattviol och ormbär. Fågelarter som är vanliga i området är bofink, svartvit flugsnappare, gulsparv, trädpiplärka och större hackspett. Kattuggla häckar även i området.

För besökare finns det information och parkering tillgängligt i naturreservatet. Området är lättillgängligt för allmänheten och är ett idealiskt resmål för de som vill uppleva gammal ekskog och dess unika djur- och växtliv.