• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Taglamyren

Vägbeskrivning

Taglamyren är ett naturreservat i Kronobergs län som förvaltas av Länsstyrelsen. Det grundades den 6:e april 1987 och har en landyta på 386 hektar, varav 71 hektar utgörs av skog. I reservatet finns anordningar som fågeltorn, information, rastplats och parkering för rörelsehindrade.

Myren är stor och öppen och har inte förstörts av torvbrytning eller omfattande dikning. Den består av stora mossepartier, kärrområden och omgivande kantskog. På myren växer dvärgbjörk, strängstarr, myrlilja, sileshår och klockljung, vilket ger dofter och ljud som är starkt förknippade med vildmark.

Taglamyren är värdefull för fågellivet, och det är vanligt att höra orrspelet bubbla under tidiga vårmorgnar. Ljungpipare häckar också i området. Från reservatets parkeringsplats finns en stig som leder till ett fågeltorn. Från tornet kan man se ut över myrens västra del.

Taglamyren ligger i kommunen Alvesta och är ett unikt område att besöka för dem som vill uppleva naturen och fågellivet i området.

Fågeltorn
Information
Rastplats
Parkering för rörelsehindrade