• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tallinsudden

Vägbeskrivning

Tallinsudden är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 12 juli 2018. Reservatet är beläget på Sandön i Luleås innerskärgård och sträcker sig över en yta på 99 hektar. Av dessa är 73 hektar landyta och 25 hektar vatten. Inom reservatet kan man uppleva vackra tallhedar och en långgrund sandstrand.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och är beläget i kommunen Luleå i Norrbottens län. Tallinsudden är en av flera platser runt om i Sverige som skyddas av naturreservat för att bevara och skydda vår naturmiljö.

Sandön, som Tallinsudden ligger på, består nästan helt av sediment som samlats här vid inlandsisens avsmältning. Ön har en rik historia och har blivit bebodd sedan forntiden. Tallinsudden är en av flera platser på Sandön som nu skyddas för att bevara sin unika natur och kulturhistoria.

Reservatet är också en viktig plats för fågellivet i området. Här kan man se bland annat grågås, ejder och knipa. För att bevara naturen och djurlivet i Tallinsudden är det viktigt att besökare följer de regler som gäller i området. Det är till exempel viktigt att inte störa djurlivet och att inte lämna efter sig skräp.

Tallinsudden är en fantastisk plats för den som vill uppleva naturen och djurlivet i Luleås innerskärgård. Reservatet erbjuder en vacker och varierande natur med både tallhedar och sandstränder. Genom att skydda området som naturreservat kan vi säkerställa att den unika miljön bevaras för framtida generationer att uppleva och njuta av.