• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tallkullarna

Vägbeskrivning

Tallkullarna är ett naturreservat beläget mellan Flärkån och Oxvattenbäcken i Åsele kommun, Västerbottens län. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Västerbottens län den 28 december 2009 och sträcker sig över 504 hektar landyta.

Det mest välmarkerande draget i området är bergsryggen bestående av Tallkullarna, Baktoberget och Solasnarken. Här finns de flesta boreala skogstyper representerade. På sydbranterna av bergen växer urskogsartade gamla tallskogar, medan skogen ovanför branterna vanligen är lågvuxen och relativt klen. Nedanför branterna består skogen av högresta och grovstammiga träd.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och sträcker sig över 382 hektar skog. Här finns det gott om möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser för besökare som vill utforska områdets rika flora och fauna.