• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tallsjöbergen

Vägbeskrivning

Tallsjöbergen är ett naturreservat beläget i Västerbottens Län, förvaltat av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Reservatet består av 1727 hektar mark, varav 1721 hektar är landyta och 5 hektar vatten. Det skapades den 5:e februari 2010 och ligger i kommunerna Vilhelmina och Åsele.

Reservatet består av flera mindre berg som omges av myrmarker och tjärnar. En stor del av skogen som täcker reservatet är urskogsartad, med gammal granskog som är prydd med hänglavar. Det finns även lövrika områden och gamla knotiga tallar. Myrarna i reservatet är i stort sett opåverkade av dikning och här finns flera olika typer av myrmarker, från små fattiga tallkärr och mossar till stora öppna strängstarrsmattor och lösbottenmyrar.

Under sommaren blommar det på de större myrarna och bland blommorna finns blåtåtel, blodrot, orkidén ängsnycklar och purpurvitmossa. Tallsjöbergen är ett viktigt område för många olika arter av växter och djur, och är en vacker plats att besöka för naturintresserade.