• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tånga hed

Vägbeskrivning

Tånga hed är ett vackert naturreservat beläget i Vårgårda kommun, Västra Götalands Län. Reservatet skapades den 7:e april 2003 och förvaltas av Västkuststiftelsen. Med en yta på 38 hektar, består Tånga hed av landyta och 16 hektar skog.

Tånga hed är en del av en gammal beteshage till Hägrunga by och ger besökare en unik upplevelse av en sällsynt naturtyp. Marken är näringsfattig och ger liv åt en mängd olika arter, inklusive alkonblåvinge, mosippa, granspira, ljungögontröst och klockgentiana.

Trots att Tånga hed idag är ett populärt, centralortsnära strövområde, har det varit en plats för traskande i markerna under lång tid. Reservatet användes under hundra år som exercisplats för Kungliga Göta Artilleriregemente och senare av Älvsborgs regemente (I15 i Borås).

Trots dess historia som militär övningsplats har Tånga hed behållit sin naturliga skönhet och är ett värdefullt naturreservat som lockar besökare från när och fjärran.