• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Tataremossens naturreservat

Vägbeskrivning

Tataremossens naturreservat är ett välbevarat område beläget i kommunen Ydre, Östergötlands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län, skapades den 17:e januari 1997 och täcker en yta på 20 hektar. Av detta utgör 19 hektar landyta och 13 hektar består av skog.

Tataremossen är en tallrismosse med en göl och välutbildad lagg. Området fredades redan 1946 som domänreservat och utgörs huvudsakligen av en tallrismosse. Fältskiktet domineras av skvattram och odon, medan områdets norra del består av tataregölen. Här finns även gungflyn med dystarr, tranbär, rosling och myggblomster.

Kärrpartier i form av lagg omger mossen, där lagg i väster är bäst utbildad. Söder om tallrismossen ligger sumpskog med ett större inslag av björk och gran. Inom naturreservatet finns även anordningar för information.

Tataremossens naturreservat är en typisk tallrismosse och ett viktigt område för bevarande av den biologiska mångfalden. Mossen är ett hem för många sällsynta växt- och djurarter och är ett populärt utflyktsmål för både naturälskare och forskare.

Information