• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tegeldammarna/Lergravarna

Vägbeskrivning

Naturreservatet skapades den 30:e december 1999 och förvaltas idag av Höörs kommun. Tegeldammarna/Lergravarna är ett populärt utflyktsmål för naturälskare och besökare som vill uppleva den vackra och unika naturen i området.

Naturreservatet omfattar en landyta på 13 hektar, varav 9 hektar är skog. Området är känt för sina gamla tegeldammar och lergravar, som nu har fyllts med vatten och utgör en viktig livsmiljö för flera fågelarter och insekter.

Den fuktiga skogsmarken i Tegeldammarna/Lergravarna har ett stort inslag av död ved, vilket är en viktig del av ekosystemet och möjliggör för många sällsynta arter att överleva. Bland fågelarterna som kan observeras i området finns bland annat kungsfiskare, häger och sångsvan.

Tegeldammarna/Lergravarna är ett viktigt naturområde i Skåne län och ett exempel på hur människans tidigare verksamhet kan förvandlas till en viktig livsmiljö för flera arter. Besökare uppmanas att ta hänsyn till naturen och respektera skyltning och regler som gäller i reservatet för att bevara områdets unika karaktär.