• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tervajänkkä

Vägbeskrivning

Naturreservatet Tervajänkkä ligger i Haparanda kommun i Norrbottens län och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Reservatet skapades den 24:e september 2005 och är 164 hektar stort. Det består av 96 hektar skog och 68 hektar myr.

Reservatet har flera anordningar för besökare, såsom information, parkering, vedförvaring/vedbod och vindskydd. Det finns även en spångad stig runt området som gör det möjligt att vandra i skogen och på myren.

Den vidsträckta myren Juokhaisenjänkkä, även kallad sångsvanmyren, är ett utmärkt ställe för att titta på fåglar. Här finns ett rikt fågelliv och dvärgmås, lärkfalk och videsparv häckar i reservatet.

Gammelskogen i Tervajänkkä är värdefull för många djur och växter som behöver gamla träd för att överleva. Skogen i området är varierande och innehåller både gamla aspar och andra lövträd, samt gran och tall. Det finns också områden av den blötare och ganska sällsynta gransumpskogen.

Tervajänkkä är ett vackert och värdefullt naturreservat som bjuder på en unik naturupplevelse för besökare.

Information
Parkering
Vedförvaring/vedbod
Vindskydd