• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tiafly

Vägbeskrivning

Tiafly är inte särskilt känt, men det finns mycket att utforska i det glest tallskogsbevuxna och orörda myrområdet. Det rika fågellivet gör det till ett viktigt område för skogsfågel som tjäder och orre. Området är även hem för en mängd sällsynta lavar och mossor, inklusive stor revmossa, långfliksmossa, blåmossa, kattfotslav, grynig blåslav och gammelgranslav.

Besökare kan ta del av anordningar som information och parkering. Tiafly har varit skyddat sedan 1939 och blev officiellt naturreservat 1996. Det är en vacker och varierande plats som är väl värd att utforska för dem som söker en orörd naturupplevelse.

Foto: Martin Wargren

Information
Parkering