• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Timmerhöjden

Vägbeskrivning

I kommunen Storfors i Värmlands Län ligger naturreservatet Timmerhöjden, som förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Reservatet skapades den 5 november 2013 och sträcker sig över en yta på 38 hektar, varav 36 hektar utgörs av skog. Timmerhöjden är känt för sin naturskog med höga biologiska värden, där arter som inte skulle överleva i en vanlig produktionsskog trivs. Reservatet har skapats för att bevara biologisk mångfald och biologiskt värdefulla naturmiljöer. För att uppnå detta kommer skogen att få utvecklas fritt och den naturliga vattenbalansen i marken kommer inte att skadas. I reservatet finns även en informationsskylt som ger besökare mer kunskap om områdets värdefulla natur.

Information