• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Timmeröarna

Vägbeskrivning

Timmeröarna är ett naturreservat som ligger i Karlstad kommun i Värmlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 20 juni 1977. Naturreservatet är 49 hektar stort, varav 48 hektar utgörs av landyta. Det finns även 34 hektar skog inom området.

På Timmeröarna kan man uppleva utpräglade skärgårdsmiljöer som renspolade strandklippor, magra hällmarkstallskogar och lundartade dalgångar. Ögruppen utgör en yttre utpost i Värmlandsskärgården och är starkt utsatt för Vänerns vindar och vågor.

Reservatet består av två större öar, Timmeröarna, och några mindre holmar. Huvuddelen av öarna är bevuxna med mager hällmarkstallskog, men det finns också ett flertal bestånd av grova och knotiga lindar. Lövskogen är omfattande och har på flera platser lundkaraktär med frodigt och artrikt fältskikt.

Det finns flera anordningar i naturreservatet, såsom dass, information och eldstad. Landstigning är möjlig på flera platser tack vare goda djupförhållanden och vindskyddade lägen. Strandområdena erbjuder goda sol- och badhällar.

Reservatet bildades för att skydda den intressanta naturmiljön och områdets fina förutsättningar för friluftsliv. Det omges av Värmlandsskärgårdens naturreservat som har egna reservatsföreskrifter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.