• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tingvallamossen

Vägbeskrivning

En av Tingvallamossens mest intressanta drag är dess vidsträckta myrlandskap. Det centrala partiet av myren är en högmosse, som är en extremt fattig miljö. Vitmossor dominerar växtligheten, men man kan också hitta ljung, klockljung, tuvull och vitag.

Öar och myrholmar finns också ute på myren. Där mossen övergår i kärr blir floran annorlunda. Här finns ängsull, flaskstarr och dyfräken, men även mer krävande arter som ullsäv, slåtterblomma och korallrot.

Från Furukullen öster om mossen kan man få en fin utsikt över det vidsträckta myrlandskapet. Det finns också information om naturreservatet att tillgå på platsen.