• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tiskaretjärn (Atikullen)

Vägbeskrivning

Tiskaretjärn (Atikullen) är ett 21 hektar stort naturreservat beläget i Sunne kommun, Värmlands Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 22 maj 1978. Reservatet består av 21 hektar landyta, varav 10 hektar är skog.

I Tiskaretjärns naturreservat får besökaren uppleva ett gammaldags odlingslandskap med levande kultur och skötsel. Naturen i området präglas av det kulliga landskapet och den näringsrika hyperitberggrunden. Finländare bosatte sig här på slutet av 1500-talet och förde med sig traditionen med svedjebruk och myrodling. Gården är en finnbosättning som lades under odling omkring 1625. Allt tyder på att området har hävdats kontinuerligt sedan dess.

Reservatet är insprängt som en oas i ett vidsträckt barrskogslandskap. En del av reservatet utgörs av Atikullen med sin rika flora. Namnet kommer från det finska ordet Athio, som betyder öde (ödekullen). Reservatet sköts i möjligaste mån enligt gamla tiders sätt och traditioner. Betesdriften ska därför i första hand ske med utrotningshotade husdjursraser.

Följande anordningar finns i naturreservatet: Dass, Information, Parkering, Rastplats. Naturreservatet bildades för att bevara och vårda det ålderdomliga odlingslandskapet och i största möjliga utsträckning göra detta med traditionella metoder och redskap. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Dass
Information
Parkering
Rastplats