• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tjäderkullen

Vägbeskrivning

Tjäderkullen är ett vackert naturreservat beläget i Åsele kommun i Västerbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 28 december 2009. Området är relativt stort och täcker en yta på 101 hektar, varav 100 hektar är landyta.

Naturreservatet består av en brant nordostlig sluttning med en liten bäck som rinner längs hela reservatet. Flertalet mindre myrar och sumpskogsområden finns utspridda i området. Tjäderkullen ligger ovanför högsta kustlinjen på 340–450 meter över havet.

Reservatets skogar består till största delen av ur- och naturskogsartad granskog med ett stort lövinslag. Här kan man hitta grova aspar och gamla sälgar. Skogen täcker en yta på 83 hektar.

Tjäderkullen är ett fantastiskt utflyktsmål för den som vill uppleva naturen på nära håll. Här kan man vandra längs naturstigar och ta del av den rika biologiska mångfalden och det vackra landskapet. Reservatet är även ett perfekt område för fågelskådning, då det finns många olika fågelarter som trivs här.

Tjäderkullen är ett viktigt område för bevarandet av den svenska naturen. Här kan man få uppleva den orörda skogen och dess djurliv på ett unikt sätt. Besök gärna Tjäderkullen nästa gång du vill uppleva naturen på nära håll.