• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Toftaholm

Vägbeskrivning

Toftaholm är ett naturreservat beläget längs östra stranden av sjön Vidöstern i kommunen Ljungby i Kronobergs län. Reservatet, som är förvaltat av Länsstyrelsen i Kronobergs län, skapades den 19 januari 2001 och sträcker sig över en yta av 211 hektar. Av dessa utgör 166 hektar landyta, 44 hektar vatten och 56 hektar skog.

Reservatet är hem till ett naturskönt landskap med åker, betesmark, betad lövskog och stränder. En promenad i ekhagarna vid sjön ger både skönhets- och naturupplevelser. Området har varit brukat under mycket lång tid och är fortfarande ett aktivt jordbruk med betesdjur, vilket är en förutsättning för att bevara området. De gamla och grova ekarna som växer i reservatet är livsmiljö för många hotade vedlevande insekter och lavar med mera.

Det finns många kulturhistoriska lämningar i området, till exempel gravfält från järnålder. Markerna tillhörde en medeltida by som under 1400-talet ombildades till en storgård.

Naturreservatet är också hem till många hotade arter, bland annat 19 hotade skalbaggsarter såsom svart guldbagge och läderbagge. På träden växer också sällsynta lav- och svamparter, till exempel saffranstickan. Dessutom är reservatsområdena runt sjöns stränder av stort värde för fågellivet.

För besökare finns det anordningar som information, parkering och rastplats. Toftaholm är en plats att besöka för de som vill uppleva en vacker natur och samtidigt få en inblick i områdets historia och biologiska mångfald.

Information
Parkering
Rastplats