• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tolamossen

Vägbeskrivning

Tolamossen är ett naturreservat beläget i Eskilstuna kommun i Södermanlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län och skapades den 26:e juli 2007. Reservatet är 107 hektar stort och består helt av landyta, varav 94 hektar är täckta av skog.

Reservatet består av en trolsk barrskog med mossbeklädda stenblock och omkullfallna trädstammar. Skogen är cirka 130 år gammal och får stå och utvecklas i sin egen takt. För besökare finns det markerade leder, en handikappanpassad stig och en grillplats vid sjön Skirens glittrande vatten. På hösten kan man ta med sig en svampkorg eller bärhink och plocka naturens läckerheter.

Tolamossen och Skiren-Kvicken är två naturreservat som ligger intill varandra. Från parkeringen utgår två markerade leder som tar dig till sjöarna Skiren och Kvicken. Lederna är 1,5 respektive 3 km långa. Vid några platser finns pedagogiska skyltar som berättar mer om vad du som besökare möter i reservatet, exempelvis spår av istiden, spår av äldre markanvändning och olika skogstyper. Vid sjön Skiren finns en rastplats med eldstad. Vägen fram till rastplatsen är anpassad för rullstol och barnvagn.

Reservatet Tolamossen är mindre tillgängligt än Skiren-Kvicken. Området är relativt flackt och lättgånget men saknar rundslingor. Några brukningsvägar finns, men annars får du ströva fritt och upptäcka skogen på egen hand. Bland bärriset och mosstäcket kan du hitta knärot, en vitblommande orkidé som trivs i gamla, mossiga tall- och granskogar.

I Tolamossen är det tillåtet att tälta i enlighet med allemansrätten, men i Skiren-Kvicken är det inte tillåtet att tälta. Reservatet är en idealisk plats för den som vill ta en promenad i en gammal skog som får stå och utvecklas i sin egen takt. Det är en plats där man kan koppla av och ta in naturens skönhet och lugn.