• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tomta hagar

Vägbeskrivning

Naturreservatet Tomta hagar ligger i Hallsberg kommun i Örebro län och förvaltas av kommunen. Reservatet skapades den 12 oktober 1984 och har en yta på 18 hektar, varav 11 hektar utgörs av skog. Området har tidigare varit en betesmark och bär spår av människors långvariga utnyttjande. Besökare kan se odlingsrösen och mossövertäckta stengärdesgårdar som visar på förfädernas slit med odling, slåtter och bete.

Tomta hagar är en vacker plats för en vårutflykt och ger besökare möjlighet att beundra utsikten över tätorten Hallsberg på avstånd. Vid besöket kan man lyssna till stenknäck och en kör av sångare som brukar ackompanjera vistelsen. För att underlätta för besökare finns det anordningar som informationsskyltar, parkering och rastplats.