• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Torpön

Vägbeskrivning

Torpön är ett naturreservat som ligger i Östergötlands Län och förvaltas av Ydre kommun. Reservatet skapades den 10 juli 1970 och täcker en yta av 120 hektar. Av detta utgör 18 hektar landyta, medan 102 hektar utgörs av vatten och 16 hektar av skog.

Reservatet är beläget på sydudden av Torpön och sträcker sig ut i sjön Sommen. Området är lätt kuperat och domineras av hällmarktallskog med en grågrön matta av renlavar, hus- och väggmossa. Här växer också ljung, lingon, blåbär och örnbräken på de magrare markerna. Vid sjön finns den doftande porsen och de blåa ängsväddarna på fuktigare områden. I söder är marken bördigare, vilket gör att det växer mer lövträd som hassel och lönn där.

Torpön har en rik historia som präglat området. Förr betade böndernas och torparnas djur i skogen vilket gjorde att den då var mycket öppnare. Spåren av det kan ses i kvarvarande ängs- och hagmarksväxter som vårbrodd, gökärt och stor blåklocka. Under 1800-talet var kolningen en stor del av Sommenbygden och användes främst vid järnframställning vid Boxholms bruk. Idag kan besökare se kolmila och kolarkoja som har bevarats på en ursprunglig plats i reservatet av Torpöns hembygdsförening.

Reservatet har också flera mindre öar som ingår i området där fiskmås, drillsnäppa och ibland fiskgjuse och storlom häckar. Tjäder och orre är vanliga skogshöns som kan ses i området tillsammans med mindre korsnäbb, nötskrika, tofsmes och svartmes.

På Torpöns nordspets ligger Sjön Sommens naturum där besökare kan få mer information om natur och kultur på Torpön och i Sommenbygden. Reservatet är ett typiskt skogsområde vid sjön Sommen i Östergötlands södra skogsbygd. Nere vid stranden kan du bada och njuta av en blånande utsikt över sjön.