• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Torrakberget

Vägbeskrivning

Torrakberget är ett naturreservat beläget i Karlstads kommun i Värmlands län. Reservatet förvaltas av kommunen och skapades den 29 september 1994. Torrakberget sträcker sig över en landyta på 67 hektar, varav 46 hektar utgörs av skog.

Den vackra tallskogen i Torrakberget är en av de främsta attraktionerna för besökare. Här finner du tallar som är upp till 350 år gamla och som skapar en unik och naturskön miljö. För att nå toppen av berget krävs dock en viss ansträngning. Stigen upp till toppen är brant och blockig, vilket gör terrängen svårtillgänglig.

Torrakberget är ett kommunalt naturreservat och förvaltas av Karlstads kommun. Reservatet är öppet för allmänheten och är en populär plats för friluftsliv och rekreation. För mer information om Torrakberget och dess naturprakt, besök Karlstad kommuns hemsida.