• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Torrö

Vägbeskrivning

Torrö Naturreservat är beläget längst i söder av Östergötlands skärgård i kommunen Valdemarsvik. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 15 februari 1973. Det täcker en yta på 1085 hektar, varav 199 hektar är landyta, 886 hektar är vatten och 68 hektar utgörs av skog.

Reservatet består av Torrö och ett fyrtiotal andra öar, som alla bjuder på en unik upplevelse av skärgårdsnaturen. Här finner man pinad tallskog, karga hällar, vackra blommor och ett rikt fågelliv. På de flesta av de större öarna växer hällmarkstallskog, som är mycket knotig och långsamväxande på grund av stark vind och salt. Många av träden är gamla och döda, men de är viktiga för den biologiska mångfalden då de ger insekter och fåglar mat och husrum.

På de gråa hällarna finner man växter som har speciella knep för att klara den tuffa miljön, såsom gul fetknopp och kärleksört som sparar vätska i sina tjocka blad. Kråkvicker och andra ärtväxter kan ta upp näringsämnet kväve ur luften. De mindre öarna och skären är ofta gödslade av fågelspillning, vilket gör det möjligt för exempelvis den gula vägglaven att lysa vackert på hällarna.

Torrö Naturreservat är också hem åt många fågelarter. Gråtruten är vanligast här, men man kan även se strandskata, drillsnäppa, roskarl, skarv, fisk-, silver- och skräntärna. Havsörnens majestätiska siluett syns regelbundet i området. I sundet mellan Åsvikelandet brukar man se den färggranna gravanden och tidvis stora flockar av knölsvan och storskrake. På ett par av holmarna häckar större strandpiparen. Yttersta spetsen på Korsudden är en fin plats att studera fågelsträcken till havs under vår och höst.

Förutom den vackra naturen finns det även anordningar i reservatet såsom utsikt, dass, rastplats, vedförvaring/vedbod och eldstad. Torrö är ett levande reservat med bofast befolkning och skärgårdsfiske på huvudön, vilket bidrar till en autentisk upplevelse av livet i skärgården. På lilla Rotskär finns märkliga berggrundsformer med urgröpta hålor och mindre gångar som bildats genom vittring.

Utsikt
Dass
Rastplats
Vedförvaring/vedbod
Eldstad