• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Torsängen

Vägbeskrivning

Torsängen, beläget i kommunen Lidköping i Västra Götalands Län, är ett kuperat och vackert naturreservat på 2 hektar. Här finner man en ekhage med ålderstigna ekar som är rika på biologisk mångfald. Nötskrikan är ett vanligt besök i området under hösten då den samlar ekollon för vintern. Andra träd såsom fågelbär, tall, gran och rönn finns också i torrare områden, medan sälg och al finns i strandkanten. Under vissa tider på året betas markerna av boskap. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och har anordningar som information, parkering och rastplats. Det skapades den 11 oktober 2001 och är ett vackert och rogivande naturområde att besöka.

Information
Parkering
Rastplats