• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tovhulta Stormosse

Vägbeskrivning

Tovhulta Stormosse är ett naturreservat beläget i kommunen Eskilstuna, i Södermanlands Län. Reservatet är 82 hektar stort och består enbart av landyta, varav 16 hektar utgörs av skog. Det skapades den 17:e januari 2020 och förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Reservatet är en koncentrisk högmosse, vilket innebär att den är uppbyggd i ringar runt en central sjö. Det är den enda högmosse av detta slag som finns i Södermanland. Tovhulta Stormosse är en intressant plats att studera för den som är intresserad av fenomenet högmosse. Det är också en tyst och lugn plats där man kan uppleva naturen.

Det är dock viktigt att vara försiktig när man rör sig i området, då marken inte bär överallt och det finns risk att sjunka ner i det blöta området. Det finns en utsiktsplats i den sydvästra delen av reservatet som ger en bra överblick över området. Tovhulta Stormosse är en unik och fascinerande plats som är väl värd ett besök för den som är intresserad av naturen i Södermanland.