• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tråkärrsslätt

Vägbeskrivning

Tråkärrsslätt är ett naturreservat beläget i den sydligaste delen av Göteborgs kommun. Reservatet, som förvaltas av Västkuststiftelsen, består av två skilda områden: Årekärr och Tråkärrsslätt. Tillsammans utgör de en landyta på 127 hektar, varav 110 hektar består av skog.

Reservatet skapades den 22 juni 2017 och har sedan dess varit en viktig friluftsanläggning för Göteborgsborna. Området gränsar till det stora naturreservatet Sandsjöbacka och har höga friluftsvärden med flera stigar och leder som besökarna kan utforska. Ett antal anordningar finns också på plats, såsom parkering och informationstavla.

Tråkärrsslätt är bergigt och mycket kuperat med flera fina bäckmiljöer och små kärr. Skogarna i området är varierade och består av både blandskogar med ett stort inslag av äldre tall och områden där eken dominerar. De biologiska värdena i reservatet är främst knutna till de magra ekskogarna. Här finns rödlistade fågelarter såsom mindre hackspett och nötkråka.

Både Årekärr och Tråkärrsslätt har spår av att jordbruk har bedrivits i vissa delar, där vissa äldre åkrar idag används som betesmarker. Naturreservatets storlek och det oexploaterade omgivande landskapet ger besökaren en stark känsla av att befinna sig i en "vildmark".

I anslutning till den norra delen av område Årekärr finns en parkeringsplats med informationstavla och härifrån utgår också en ridväg anlagd och underhållen av Göteborgs stad. Genom Tråkärrsslätt bland går bland annat den väl besökta Sandsjöbackaleden.

Tråkärrsslätt är ett viktigt naturreservat i Göteborgs kommun och ett populärt utflyktsmål för alla som vill uppleva naturens skönhet på nära håll.

Information
Parkering