• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Trilleholme Flatö domänreservat

Vägbeskrivning

Trilleholme Flatö domänreservat är ett naturreservat beläget i Lidköping, Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 12 juli 1996. Med en landyta på 5 hektar och 1 hektar skog utgör Trilleholme och Flatö två små öar som ingår i Kållands skärgårdars naturreservat.

Det som gör Trilleholme Flatö domänreservat unikt är dess orörda gammal tallskog. Här finns ett stort antal knotiga och flerstammiga träd, inklusive omkullfallna och döda träd. Markfloran är artfattig men representerar en typisk mager tallskog.

Besökare kan upptäcka den unika skogen genom att följa en av flera vandringsleder som slingrar sig genom området. Här finns också möjlighet att upptäcka den omgivande skärgården via båtturer och andra aktiviteter.

Trilleholme Flatö domänreservat är en viktig plats för bevarande av den svenska skogen och dess arter. Det är en plats där besökare kan uppleva den orörda naturen och uppskatta dess skönhet och betydelse.