• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Trolldalen

Vägbeskrivning

Trolldalen är ett naturreservat beläget i Örebro kommun i Örebro län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län, skapades den 19 maj 1997 och omfattar 17 hektar landyta, varav 16 hektar är skog.

Trolldalens dalsidor har formats av en isälv som forsade fram när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Vattnet har slipat kanterna på dalsidorna och satt snurr på stora stenar, som borrat sig rakt ner i berget och bildat jättegrytor.

I Trolldalen finns det en gammal skog med många sällsynta mossor, lavar och svampar. Reservatet är utrustat med informationstavlor och parkering.

Information
Parkering