• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Trone mosse

Vägbeskrivning

Trone mosse är ett nytt naturreservat som ligger i Vänersborgs kommun i Västra Götalands Län. Reservatet, som förvaltas av Västkuststiftelsen, skapades den 27 december 2019 och har en yta på 30 hektar. Området består av 11 hektar skog och 30 hektar landyta, vilket inkluderar sumpskog, tallskog och myrmark.

Det stora och öppna området är hem för olika fågelarter, inklusive ljungpipare och grönbena. Ljungpiparens sorgsna spel fyller luftrummet om våren och är en viktig del av områdets ekosystem. Skogen runt mossen fungerar också som en skyddszon för invånarna i mossen.

Det skyddade området är också ett Natura 2000-område, vilket betyder att det ingår i Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden i medlemsländerna. Detta gör det till ett viktigt område för bevarande av biodiversitet och en viktig del av Sveriges naturarv.

Trone mosse är en del av ett större skog- och myrkomplex öster om sjön Långhalmen, på gränsen mellan Dalsland och Bohuslän. Med sitt unika ekosystem och biologiska mångfald är det ett viktigt område för forskning och bevarande av den svenska naturen.