• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Trystorps ekäng

Vägbeskrivning

Trystorps ekäng är ett naturreservat beläget i både Hallsberg och Lekeberg kommuner, i Örebro län. Reservatet har en yta på 43 hektar, varav 41 hektar utgörs av skog.

Naturreservatet Trystorps ekäng är en del av en av länets största sammanhängande ädellövskogar och har varit en plats för mänsklig aktivitet under hundratals år. Djur har betat på marken och ängarna har slagits för att ge hö. På flera ställen i reservatet finns små åkertegar.

Reservatet förvaltas av Örebro läns landstings vilt- och naturvårdskommitté och skapades den 22 december 1967. Förutom skog består reservatet av olika anordningar som en dass, informationstavlor, parkering och en rastplats för besökare att använda.

Trystorps ekäng är en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald i området och är hem för många olika arter av växter, djur och fåglar. Det är en plats för besökare att uppleva naturen och dess historia på nära håll.

Dass
Information
Parkering
Rastplats