• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tunderåsen

Vägbeskrivning

Tunderåsen är ett naturreservat beläget i Ovanåker kommun i Gävleborgs län, som förvaltas av Länsstyrelsen. Reservatet skapades den 15 mars 2001 och omfattar en yta på 31 hektar, helt bestående av land. Av dessa 31 hektar utgörs 28 hektar av skog, där grova granar och jätteaspar står i tät formation.

Reservatet är känt för sin rikedom på döda och halvdöda träd, vilket lockar till sig en mängd insektslarver, svampar och lavar. Efter en kraftig storm år 2001 har många träd fallit omkull och ligger nu nedbäddade i mossan. Dessa träd utgör en viktig plats för många fåglar och andra djur, som kan använda dem som sittplatser eller födosöksplatser.

På grund av skogens rikedom på olika arter finns det ingen officiell stig genom reservatet, men det är möjligt att promenera längs skogsbilvägen som går igenom området. Besökare kan följa spillkråkans eller den tretåiga hackspettens jakt på föda, eller bara njuta av den vackra och skyddade naturen.

Tunderåsen är en viktig del av Gävleborgs rika naturarv och är ett utmärkt exempel på hur skogar kan frodas och utvecklas på egen hand när de skyddas från mänsklig påverkan.

Information