• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tunhems ekhagar

Vägbeskrivning

Tunhems ekhagar är ett naturreservat beläget i Vänersborgs kommun, Västra Götalands Län. Reservatet, som förvaltas av Västkuststiftelsen, inrättades den 17 augusti 1996 och täcker en yta av 73 hektar, varav 72 hektar är landyta. Inom reservatet finns en 34 hektar stor skog samt en parkeringsanordning.

Tunhems ekhagar är ett välbevarat kulturlandskap som ligger vid Hunnebergs fot. Här kan man beundra en rik flora samt besöka en gammal prästgård och fornlämningar från järnåldern och framåt. Området har bevarats i stort sett oförändrat sedan slutet av 1700-talet.

En av de mest intressanta aspekterna av Tunhems ekhagar är dess ekar. Dessa träd är hem för läderbagge samt flera rödlistade trädlevande lavar. När en art är rödlistad innebär det att den är sällsynt och hotad till sin existens i vårt land.

Sammanfattningsvis är Tunhems ekhagar ett vackert och intressant naturreservat som bjuder på en unik upplevelse av ett välbevarat kulturlandskap. Besökare kan njuta av en rik flora och fauna, samt få insikt i områdets historia genom att besöka fornlämningar från järnåldern och framåt.