• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tväråkölen

Vägbeskrivning

Tväråkölen är ett naturreservat som ligger i kommunen Luleå i Norrbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 18 juni 2009. Dess storlek är 93 hektar och utgörs av landyta, varav 47 hektar är skog.

Från toppen av Tväråkölen, som reser sig 162 meter över havet, har man en fantastisk utsikt över Råneälvdal. Berget var helt täckt av vatten efter istiden. Området runt toppen är mycket naturskönt och domineras av ett stort hällmarksområde klätt i gammal hällmarkstallskog. Hällmarksområdet omgärdas av branta bergstup och storblockiga branter. Klapperstensfält finns på flera ställen i reservatet.

Skogen i området har i stort sett inte påverkats av skogsbruk, varför flera vedlevande svampar och lavar som är knutna till orörd skog kan hittas här. Hålträd och spår från hackspettar som söker föda är också vanligt förekommande. En del levande träd har spår efter skogsbrand, så kallade brandljud. I området finns även kolade stubbar och lågor som visar att det har brunnit.

Sammanfattningsvis är Tväråkölen ett fantastiskt naturreservat med en vacker utsikt över Råneälvdal. Området är mycket naturskönt och består av ett stort hällmarksområde med gammal hällmarkstallskog. Skogen i området är opåverkad av skogsbruk och bjuder på flera vedlevande svampar och lavar. Hålträd och spår från hackspettar är vanligt förekommande och i området finns även spår efter skogsbränder.