• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tvärmyrkullen

Vägbeskrivning

Tvärmyrkullen är ett naturreservat beläget i Västerbottens Län, Åsele kommun. Det skapades den 12 april 2013 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Reservatet sträcker sig över en yta av 187 hektar och består till största del av gammal grandominerad naturskog med hänglavar.

Området är kuperat och innehåller flera mindre bergstoppar. Hällar och små stup finns på höjderna, vilket tillsammans med de senvuxna träden ger skogen dess karaktär. Bäckarna som löper genom området är frodiga med örtrika bäckdrag och välväxt granskog. I de brantare delarna av sluttningarna och i bäckarna finns både låga- och höga örter samt flera orkidéer. Vitsippa har också påträffats.

Tvärmyrkullen är en av landets nordligaste naturreservat i den östra delen av Västerbotten. Reservatet är en populär destination för vandrare och naturälskare som vill uppleva den vackra och varierande naturen i området.