• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tyringemossen

Vägbeskrivning

Tyringemossen är ett naturreservat beläget i Osby kommun i Skåne län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 31 maj 2013. Naturreservatet sträcker sig över en yta om 28 hektar varav 7 hektar utgörs av skog.

Tyringemossen är en del av Vakö myr, ett myrkomplex på 13 km2 som sträcker sig över gränsen mellan Småland och Skåne. Nästan hälften av myren utgörs av ett öppet mosseplan. Tyringemossen är det minsta av de tre naturreservat som skyddar myren.

Inom naturreservatet finns anordningar för information. Besökare kan lära sig mer om den unika miljön och dess invånare. Tyringemossen är ett viktigt reservat för att bevara den biologiska mångfalden och skapa en fristad för sällsynta växter och djur.

Information