• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tyskö-Nästö-Prästö

Vägbeskrivning

Av dessa 98 hektar består 30 hektar av landyta, 67 hektar av vatten och 29 hektar av skog. Skogen på öarna består av både gran och tall, och innehåller barrskogar med drygt 100-åriga träd.

Tyskö-Nästö-Prästö är en populär plats för friluftsliv, både sommar och vinter. Öarna ligger strax norr om sundet in till Ösjön, mellan Kyna och Hinsnoret. Med sin vackra natur och rika djurliv är detta naturreservat en av de mest besökta platserna i området.