• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Uggleberget

Vägbeskrivning

Uggleberget är ett naturreservat beläget i Töreboda kommun i Västra Götalands län. Naturreservatet är 14 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det skapades den 3 februari 1992 och består endast av landyta, varav 13 hektar utgör en urskogsartad granskog.

Skogen på Uggleberget utmärker sig genom sin grova och högvuxna granar, några av dem är över 200 år gamla. Det finns även enstaka tallar och klibbalar i området. Ugglebergsmossen är en tallmosse med enstaka äldre tallar och ett brandfält på drygt 1 hektar i västra delen av mossen.

Mossorna och vedsvamparna trivs på de grova och gamla lågorna som finns i skogen på Uggleberget. Detta ger också goda förutsättningar för en artrik mossflora på överhängen och sippervattenvåta bergväggar i Ugglebergets västbrant. Insektsfaunan i området innehåller flera ovanliga vedlevande skalbaggar.

Uggleberget ligger 12 kilometer nordost om Töreboda och är ett viktigt område för bevarande av den urskogsartade granskogen och dess rika biologiska mångfald.