• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ulriksdal

Vägbeskrivning

Ulriksdal är ett naturreservat beläget i Solna kommun, i Stockholms län. Det är en del av Kungliga Nationalstadsparken och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Naturreservatet skapades den 1 augusti 1988 och har en total yta på 31 hektar.

Ulriksdal är en intressant plats ur flera perspektiv. Botaniskt sett finns det äldre tallskog och torräng med torrbacksflora. Geologiskt sett är området en del av Stockholmsåsen. Kulturhistoriskt sett finns det gravfält från yngre järnåldern.

Naturreservatet består helt av landyta, varav 29 hektar utgörs av skog. Ulriksdal är ett populärt utflyktsmål för både boende i Solna och besökare från andra delar av Stockholm. Här finns möjlighet till vandring och naturupplevelser året runt.